17th Feb 2019: Avtalevilkår og Betingelser - Oppdatert

Våre avtalevilkår og betingelser er nå gjennomgått og har blitt oppdatert.

16th Feb 2019: Fakturagenereringfeil - Løst

Noen kunder har i dag fått fakturaer som tidligere skulle vært sendt ut. Det er viktig at disse blir betalt fortløpende for at tjenester skal fortsette som normalt. Disse fakturaene vil ha en forfallsdato som har vært, men det det vil ikke bli lagt purregebyr på disse inntil videre. Som følge av dette kan det være ekstra pågang på ... Les mer »

15th Feb 2019: Nye priser fra 15 februar 2019

Vi har oppdatert vår prisliste med virkning fra og med 15 Februar 2019, som følge av endringer i valutakurser, og at noen registres har endret sine priser ut til registrarene.  Oppdatert og komplett prisliste finner du på vår prisliste side.