News

Serv3 - HDD Problemer

Serv3 opplever for øyeblikket problemer med noen av lagringsområdene sine. Tekniker er på saken og vi vil gi en tilbakemelding her når vi har et klarere bilde av situasjonen og når vi kan forvente den opp igjen.

FAQ Section

Our FAQ section has now been updated with more questions and answers and will be also updated with more information related to our services. This is to help you as a customer.