Hvordan administrerer jeg min database? Skriv ut

  • mysql, phpmyadmin, administrere
  • 0

For å administrere samt, gjøre endringer i din database, logger du deg inn på ditt kontrollpanel tilhørende ditt domene. 

Adresse for dette er dittdomene.tld/cpanel.

Når du logger inn finner du en seksjon som heter Databaser. Her går du da på MySQL-databaser

  1. Velger PHPmyAdmin  hvor du da vil komme inn i et administrasjonsgrensesnitt hvor du kan utføre databaseendringer direkte i databasen.

Var dette svaret til hjelp?

« Tilbake