Hvor mange databaser kan jeg ha?

Hos oss har vi ingen begrensninger på antall databaser du kan ha per webhotell. Der i mot så styres antall datbaser ut  i fra tilgjengelig kapasitet du har til rådighet på ditt webhotell.  Vi anbefaler at du kun oppretter de databasene du har behov for og blir vedlikeholdt.

Var dette svaret til hjelp? 0 brukere syntes dette svaret var til hjelp (0 Stemmer)