Kan man ha internasjonale tegn som æ,ø og å i et domenenavn? Skriv ut

  • domenenavn, domeneregistrering, internasjonaletegn, æøå
  • 0

Ja. Under en del toppnivå-domener kan man nå registrere domenenavn som inneholder særnasjonale tegn, inkludert æ, ø og å. Domenenavn som inneholder slike spesialtegn kalles for IDN (Internationalized Domain Names).

Systemet med IDN er forholdsvis nytt, og fremdeles er det en del programmer som ikke støtter slike domenenavn. Blant annet gjelder dette mange epostklienter.

Vi anbefaler alle søkere/innehavere av IDN-domener om også å ha et "klassisk" domenenavn i tillegg, siden IDN-standarden er såpass ny og det fremdeles er mange Internettbrukere som ikke har programvare som kan aksessere slike domener, om de da i det hele tatt klarer å skrive dem inn på sitt tastatur.


Var dette svaret til hjelp?

« Tilbake