Domenet er ledig hos andre, men ikke hos dere hvorfor? Skriv ut

  • domeneregistrering, domenenavn
  • 0

Mange leverandører som tilbyr registrering av domenenavn bruker WHOIS til å finne ut om et domene er ledig eller ikke. Dette er imidlertid ikke en sikker metode, fordi informasjonen i WHOIS ofte er noen timer gammel, og fordi en del reserverte navn ofte rapporteres som ledige i WHOIS. Hos Domenetorget bruker vi derfor fortrinnsvis andre og mer pålitelige kilder enn WHOIS for å finne ut om et domene er ledig eller ikke.

Dersom vårt system rapporterer at domenet ikke er ledig, så er det fordi det faktisk ikke lar seg registrere, til tross for at andre leverandører måtte mene noe annet. Det kan f.eks. være at domenet er reservert eller forbudt å registrere, at det nettopp er registrert av noen andre, at det inneholder for få tegn eller en ulovlig kombinasjon av tegn, at domenet er suspendert eller i karantene etter å ha vært registrert av noen andre, e.l.


Var dette svaret til hjelp?

« Tilbake