Noen sender e-post/SPAM fra min e-post adresse. Hva skal jeg gjøre?

Dette er dessverre en vanlig metode blant folk som sender ut SPAM. Det kalles å spoofe e-post adresser. Det betyr at avsenderen utgir seg for å være en annen e-post adresse en den egentlig er. Se mer informasjon om dette på Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/E-mail_spam eller Webopedia http://www.webopedia.com/TERM/E/e_mail_spoofing.html Dette betyr at hvem som helst kan sende e-post til hvem som helst med hvilken som helst avsenderadresse. Det betyr ikke at noen kan sende fra din e-post konto eller lese din e-post. Det er ingenting man pr. i dag kan gjøre for å forhindre dette. Dagens e-post teknologi ble utviklet for mange tiår siden, da man ikke tok høyde for dagens problemer. Det er forventet at et system som kalles SPF vil bli standard om få år, og dette problemet vil dermed bli redusert. (Vi setter SPF også i dag på alle domener.)

  • 31 brukere syntes dette svaret var til hjelp
Var dette svaret til hjelp?

Related Articles

Hva om port 25 er sperret hos min internettleverandør?

Port 500 har blitt lagt til som en alternativ port til standard port 25 for SMTP. Denne porten...

Ved videresending av e-post, er det mulig å beholde en kopi?

Ja. Måten man løser dette på er at man da via oppsettet for videresending av...

Hvordan videresender jeg all innkommende e-post over til et annet domene?

Dette forutsetter at domenet som skal sende e-post FRA seg er hostet av oss: - Logg inn...

Hvor mye diskplass har jeg til rådighet for e-post?

Uten egen bestilling av e-post, bruker e-posten av samme diskplass som hjemmesiden. Dvs. at etter...

Hva er WebMail?

Med webmail kan du lese din e-post direkte på weben. Til dette kan du benytte for eksempel...